• Thông dụng

  Động từ

  To spread; to infect; to communicate
  lây bệnh cho ai
  to infect someone with a disease

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X