• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coil spring
  xo xoắn ốc sít
  close-coil spring
  helical spring
  xo xoắn hình trụ
  cylindrical helical spring
  spiral spring
  xo xoắn ốc
  close spiral spring
  spring subjected to torsion
  torsion spring
  torsional soring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X