• Thông dụng

  Động từ.

  To subside; to sink; to settle; to delve.
  nền lún xuống
  the foundation have sunk.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lower
  sag
  set
  settle
  settlement
  sink
  subside
  dwarfish
  nanous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X