• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  network
  lưới trạm đo ảnh
  photogrammetric network
  lưới trạm đo lưu lượng
  network of gauging stations
  lưới trạm đo lưu lượng
  stream gauging network
  lưới trạm đo mưa
  pluviometric network
  lưới trạm đo mưa
  precipitation network
  lưới trạm đo mưa
  rainfall network
  lưới trạm đo mưa
  rigid gauge network

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X