• Thông dụng

  Danh từ.

  Check-bones.
  lưỡng quyền cao
  prominent check-bones.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X