• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  spin quantum number
  lượng tử số spin toàn phần
  total spin quantum number

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X