• Thông dụng

  Động từ.

  To confuse; to mistake.
  nếu tôi không lầm
  If I'm not mistaken.
  lầm đường
  to mistake one's way.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X