• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  keying error
  suất lỗi đánh tín hiệu
  keying error rate
  tỷ số lỗi đánh tín hiệu
  keying error rate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X