• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  parity error
  lỗi chẵn lẻ dữ liệu
  Data Parity Error (DPE)
  lỗi chẵn lẻ trống
  drum parity error

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X