• Thông dụng

  Tính từ.

  Round
  còn vừa chẵn hai đồng
  to have two round dong left
  Even
  38 số chẵn
  38 is an even number

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X