• Thông dụng

  Động từ.
  to wander, to roam.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  erratic
  khối tảng lang thang
  erratic block
  đá lang thang
  erratic block
  đá lang thang
  erratic rock
  đá tảng lang thang
  erratic boulder
  gallivant
  wandering

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X