• Thông dụng

  Danh từ.

  Dart; javelin.
  phóng lao
  javelin throwing.
  Harpoon.
  Jail; prison.
  (y học) tuberculosis.
  bệnh lao phổi
  tuberculosis of the lungs.

  Động từ.

  To hurt; to plunge.
  lao mình xuống nước
  to plunge into the water.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X