• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  dynamic link
  môđun liên kết động
  dynamic link module
  thư viện liên kết động (DLL)
  DLL (DynamicLink Library)
  live link

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X