• Thông dụng

  Động từ

  To throw; to fling; to hurl; to sling
  liệng đá vào người ai
  to sling stones at somebody
  To soar ; to hover

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X