• Thông dụng

  Tính từ

  Half-closed
  mắt lim dim buồn ngủ
  to have half-closed eyes from spleepiness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X