• Thông dụng

  Tính từ.

  Sad, melancholy, grieved
  tin buồn
  sad news
  người mẹ buồn đứa con
  the mother was sad because a child of hers was bad
  ngồi buồn chẳng nói chẳng rằng
  to sit sad and silent
  Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu Người buồn cảnh vui đâu bao giờ
  No sight is free of sadness. When one is sad, no sight is cheerful
  Feeling an itch (for, to)
  buồn miệng hát ngêu ngao
  his mouth was itching to sing, so he sang a few disconnected phrases
  Ticklish
  tính hay buồn nên bị không nhịn cười được
  being ticklish, so when tickled, she cannot help laughing

  Động từ.

  To feel like
  buồn nôn
  To feel like vomitting, to feel sick
  thức trắng đêm nên buồn ngủ
  having sat up the whole night, he felt like going to sleep (he felt sleepy)
  mệt mỏi chân tay không buồn nhúc nhích
  to be too weary to feel like stirring a limb
  chán chẳng buồn làm
  disgusted, he did not feel like working
  ai buồn nhắc đến nữa đâu
  nobody feels like recalling it any longer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X