• Thông dụng

  Động từ

  To sleep; to be asleep
  ta ngủ tám tiếng
  She slept eight hours.
  ngủ say
  to sleep soundly, to sleep tight, to sleep well, to sleep profoundly, to sleep deeply
  to over sleep oneself; to be overcome with sleep.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X