• Thông dụng

  Danh từ
  astigmatism

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  astigmatic
  astigmatism
  loạn thị giác
  corneal astigmatism
  loạn thị sinh
  physiological astigmatism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X