• Thông dụng

  Danh từ

  Stripe; chevron
  cái lon sữa
  milk-can

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  can
  cyclopean
  grand
  great
  gross
  heavy
  large
  main
  major
  massive
  powerful
  vast

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X