• Thông dụng

  Careless and casual.
  Lề lối làm ăn luộm thuộm
  A careless and casually dressed
  Luộm thà luộm thuộm (láy, ý tăng).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X