• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  true color
  True Colour (TC)
  true colours
  denominator
  mẫu thức chung
  common denominator
  mẫu thức chung nhỏ nhất
  least common denominator
  mẫu thức chung nhỏ nhất
  lowest common denominator
  quy đồng mẫu số (mẫu thức)
  reduction of many fractions to a common denominator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X