• Thông dụng

  Danh từ.

  Trick; dodge.
  mánh lới nhà nghề
  the trick of the trade.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X