• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  spray freeze
  spray freezer
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray freezer
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray freezer [freezing system
  spray freezing machine
  spray freezing system
  spray froster
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray froster

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X