• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  paper machine
  hệ truyền động máy xeo giấy
  paper machine drive
  máy xeo giấy dài
  fourdrinier paper machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X