• Thông dụng

  Suitable stratagem, timely trick.
  Nhanh trí lắm mưu
  To be quick - minded and full of timely tricks.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X