• Thông dụng

  Phó từ.

  Much; many; very; a lot.
  tôi yêu ta lắm
  I'm very love of her.
  lắm lần
  many times.

  Danh Từ

  plethora
  He has a plethora of tricks up his sleeves - lắm mưu nhiều kế
  glut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X