• Thông dụng

  See to (something), make careful arrngements for.
  Advise (someone) on how to do (something), mastermind.
  Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
  Man proposes, God disposes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X