• Thông dụng

  Danh từ.

  Rise seeding .
  gieo mạ
  to sow rice seeds

  Động từ.

  To plate.
  mạ bạc
  silver-plated.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X