• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  representative sample
  sample
  báo cáo thử kiểm tra mẫu điển hình
  type sample inspection and test report
  type sample
  báo cáo thử kiểm tra mẫu điển hình
  type sample inspection and test report

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X