• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  week

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  week
  bán hạ giá suốt cả tuần
  sale on all week !
  bán hạ giá suốt tuần
  sale on all week
  chế độ tuần nghỉ hai ngày
  two holidays a week system
  hiệu lực trong tuần này
  good-this-week
  hàng sụt giá trong những ngày đầu tuần
  early week specials
  hàng tuần
  per week
  ngày làm việc trong một tuần
  working week
  thời gian làm việc trong tuần
  working week
  trong hai tuần lễ
  week after next (the..)
  trong tuần
  current week
  Tuần báo Kinh doanh (Mỹ)
  Business Week
  tuần bảo đảm
  guaranteed week
  tuần làm việc
  working week
  tuần làm việc 40 giờ
  forty-hour week
  tuần làm việc bình thường
  normal working week
  tuần lễ bảo đảm
  guarantee week
  tuần lễ thương mại
  shopping week
  tuần này
  current week
  tuần trước tuần rồi
  last week
  việc làm trả công theo tuần
  week-word

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X