• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  connect in series
  connection in series
  in-series
  từ trở mắc nối tiếp
  reluctances in series
  được mắc nối tiếp
  connected in series
  in-series connection
  series arrangement
  series connection
  series-connected
  điện trở mắc nối tiếp
  series-connected resistance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X