• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back
  face side
  face-up
  top
  top side
  top surface
  mặt trên của dầm
  top surface of the beam
  upper side

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X