• Thông dụng

  Tính từ.

  Chipped.
  làm mẻ
  to chip.

  Danh từ.

  Hand.
  mẻ
  good hand of fish.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X