• Thông dụng

  Tiny, very small.
  Xin gửi anh một chút quà mọn
  I am sending you a very small present.
  Humble, mean, poor.
  Tài mọn
  A humble talent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X