• Thông dụng

  Tính từ.

  Thin; slender; slim.
  quần áo mỏng
  thin clothes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X