• Thông dụng

  Level, degree, measure, extent, standard.
  Sản xuất vượt mức kế hoạch
  To produce in excess of the leve (mark, quota, target) set by the plan, to overfulfill a plan.
  Đến một mức nào đấy
  To a certain extent (measure, degree).
  Đúng mức
  In the right measure, to the right extent, in the right degree.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X