• Thông dụng

  Động từ.

  To buy; to purchase; to get.
  nhắm mắt mua càn
  to buy a pig in a poke.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  buy
  season
  hyetal
  pluvial
  precipitate
  precipitation
  rain
  shower

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X