• Thông dụng

  Động từ.

  Ought to.
  anh nên đi chơi
  You ought to go to play.
  Should, had better. 2- to become.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X