• Thông dụng

  Danh từ.
  tet pole

  Động từ.

  To raise; to bring up; to set.
  nêu lên một câu hỏi
  to raise a question.
  nêu gương
  to set an example.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X