• Thông dụng

  Danh từ

  Mirror; glass; looking-glass
  sửa tóc trước gương
  to do one's hair before the glass
  Example; model; pattern
  theo gương người nào
  to take pattern by someone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X