• Thông dụng

  Danh từ

  cradle
  từ thuở nằm nôi
  from the cradle
  cái nôi của nền văn minh / dân chủ / phong trào công đoàn
  the cradle of civilization / democracy / the trade union movement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X