• Thông dụng

  (địa phương) [Fit of] anger.
  Mắng cho đã
  To give a scolding and vent one's anger.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X