• Thông dụng

  Lustre (of pearls ...)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  glaze
  gloss
  nước bóng cao
  high gloss
  luster
  nước bóng vẻ rực rỡ
  lustre or US luster
  lustre
  nước bóng vẻ rực rỡ
  lustre or US luster
  polish
  nước bóng hoàn thiện
  finishing polish
  sheen

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  lustre
  shine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X