• Thông dụng

  Flaring up brightly, shining bright, blazing.
  Lửa cháy rực
  The fire was flaring up brightly.
  Đèn sáng rực
  The lights were shining bright.
  Trời đỏ rực đám cháy
  The sky was blazing red because of a fire.
  Rừng rực láy ý tăng [[ -Distend]] uncomfortably [[ =]]
  To have one's belly uncomfortably distended from overeating.
  Béo rực mỡ
  To be uncomfortably fat.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  glow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X