• Thông dụng

  Danh từ.

  Venom; poison.
  nọc rắn
  poison of adder

  Danh từ.

  Stake; pile.
  đóng nọc
  to drive a pile.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X