• Thông dụng

  Three-way crossroads, T-junction, fork
  Turning point.
  Ngã ba lịch sử
  A historical turning point.

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  interflow
  intersection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X