• Thông dụng

  Danh từ
  calendar

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  almanac
  lịch thiên văn
  astronomical almanac
  lịch thiên văn hàng hải
  nautical almanac
  calendar
  bộ quản lịch
  calendar manager
  bộ quản lịch
  calendar manager
  board đồng hồ/lịch
  clock/calendar board
  chương trình lịch
  calendar program
  chương trình lịch biểu
  calendar program
  giao diện lập trình ứng dụng lịch
  calendar application Programming Interface (CAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng lịch
  CAPI (calendarApplication Programming Interface)
  lịch biểu thời gian thực
  real-time calendar
  lịch chuyển đổi
  calendar of conversion
  lịch giáo hoàng Gregory
  Gregorian calendar
  lịch Gregory
  Gregorian calendar
  lịch hệ thống
  system calendar
  lịch Julius
  Julian calendar
  lịch nhóm
  group calendar
  lịch tiến độ
  calendar progress chart
  mở lịch của người tham gia
  open attendee's calendar
  tả lịch
  calendar description
  mục lịch
  calendar item
  mục trong lịch
  calendar item
  năm lịch biểu
  calendar year
  năm lịch dân sự
  calendar year
  ngày lịch biểu
  calendar date
  ngày theo lịch
  calendar day
  người quản lịch
  calendar manager
  sự tả lịch
  calendar description
  tháng dương lịch
  calendar month
  tháng lịch biểu
  calendar month
  thay đổi xác lập Lịch
  changing Calendar settings
  tuần lịch biểu
  calendar week
  đồng hồ/lịch
  clock/calendar
  schedule (vs)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X