• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  conservative
  guardian
  người giám hộ chỉ định
  designated guardian
  người giám hộ pháp định
  legal guardian
  người giám hộ pháp định
  statutory guardian
  người giám hộ tài sản
  guardian of estate
  trustee
  tutor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X