• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  delink
  DISC (disconnect)
  disconnected
  chế độ ngưng kết nối
  disconnected mode (DM)
  pha ngưng kết nối
  disconnected phase
  to disconnect
  to draw out
  to pull out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X