• Thông dụng

  Threshold (of a door).
  Scale (of taxes...).
  Ngạch thuế hải quan
  A scale of custom duties.
  Ngạch công chức
  A scale of different ranks and grades of civil servants, a personnel classifacation scale.
  Ngạch lương
  A scale of salaries, a scale of wages.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X